Защо креативността е ключова за възстановяването след кризата

17.08.2020Твоето Мнение

Днешните бизнес лидери са изправени пред изключително несигурен път напред. Тъй като фирмите са подложени на инвазия за нов път напред, те ще трябва да разгърнат творческо мислене на всеки етап - от преосмисляне на бизнес модели, преразглеждане на клиентския опит, до разработване на нови продукти, услуги и свързани такива с основния им бизнес и новата реалност.

Всъщност вече знаем, че компаниите, които развиват креативност и критично мислене, имат значителни ползи, от нарастване на приходите, по-голям пазарен дял , до по-силно лидерство в съответния бранш. По време на рецесии и икономически спадове 14 процента от компаниите превъзхождат останалите и в исторически аспект са по -конкурентноспособни, защото инвестират в умения, които позволяват място за идеи и иновации.

Разбира се, творческият талант е много търсен. Но това, което повечето ръководители на фирми не успяват да видят, е че отговорът на тази „пропаст в творчеството“ е точно пред тях. В рамките на съществуващия си екип от служители те вече имат група хора с творчески способности. От тук следва да се преоткрие, да се намери начин да се използва и усъвършенстват тези умения. Екипа утвърден с времето, може да генерира повече потенциални възможности защото познава процеса на работа. Познава потребителите. Вижда промените, които се случват както в поведението на същите тези потребители, така и в начина на видоизмененото им търсене и реакция, наложено от новата реалност. Екипа е този, който може да съумее, да вникне в дълбочина в бизнес реалността, я която се намирате и подаде различни предложения за действия напред и нагоре.  

Лидерите трябва да открият и да използват творчеството в рамките на съществуващата си работна сила, за да процъфтяват.

Разширете определението за креативно

Ръководителите на фирми и предприятия трябва да преоценят собствените си гледни точки за това, какво означава да бъдеш креативен, за да могат да внедрят очаквания за креативно отношение в работния процес на работното място. Погрешните схващания за това какво означава и изглежда творчеството са твърде често срещани и ни пречат да осъзнаем, че творческите таланти и способности вече съществуват в нашите екипи. Не е нужно да сте скулптор или графичен дизайнер, за да се считате за творчески. Творчеството в основата му е част от това да бъдеш човек - това е универсално. Как използваме въображението си, споделяме идеи и интерпретираме света около нас е изцяло лично.

Голяма част от оспорването на тези предварително създадени идеи е да се възприеме какво представлява творчеството във всичките му форми, оставяйки организационните цели на вратата и да признае, че креативността не винаги може да се измерва във левове или да се наложат определени ключови показатели за измерване на успеха. Предоставянето на правомощия на служителите да използват своите творчески способности изисква и лидерите да говорят за това. Да приемат идеи, да делигират правомощия по отношение на творческа инициатива от страна на служител. Не казвам, че трябва да създадете нов революционен продукт или процес. Разбира се че не. Но, може например да изгради примерен нов скрипт за обслужване на клиенти по телефона, който да е тотално различен от този, който е наложен като стандарт във фирмата.

Може на служителя да му се даде шанс и свобода, да потърси по различни методи свои нови клиенти. Или да търси отзиви и обратна връзка, с цел подобряване на обслужването. Да направи бизнес видео презентация или оферта, защото настоящите мерки ограничават прекия контакт с клиента в много отношения. Може да се направи много. Стига да се остави екипа да развием своята креативност по даден проблем или казус.

Важно е  лидера/ ръководителя да покаже, че е насреща с отворени  обятия за творчеството. Това може да е под различни форми, като отделяне на време за редовно обсъждане на идеи, независимо дали става въпрос за работен проект, конкретна задача или организацията на цял отдел.

Изградете култура, която поощрява креативността

Докато креативността се случва на индивидуално ниво, споделените творчески стремежи и интереси ни обединяват по невероятно значими начини. Създаването на структура и отделянето на време за това, кога може да се случи сътрудничеството е важно, но така е обединяването на хора от различни отдели, роли и произход. Хората искат да чуят идеите на другите, за да могат да вдъхновят или изострят собствените си. Дори най- малкото, да имат смелостта да изкажат своите идеи.

Предоставянето на служителите на свобода, да поемат рискове може да даде възможност за творчество, но лидерите трябва да вземат предвид, че споделянето на нови идеи също може да накара хората да се чувстват уязвими и да имат обратен ефект. Сътрудничеството върху творчески проекти или сесии за идеи в групи може да помогне за смекчаване на това, но ръководството също трябва да създаде среда, в която провалът и споделянето на идеи са норма и част от процеса.

Според моя опит обединяването на хора с общи интереси има потенциал да обогати общност и да задълбочи културата по очаквани начини. Освен това, по време на стрес, катаклизми или несигурност, както повечето от нас изпитват в момента, общностите също могат да бъдат дълбоко възстановителни, освен че са безопасно място за стимулиране на креативността.

Използвайте креативността като инструмент за уелнес на служителите

Никога един управител или ръководител няма д аможе да се възползва от истинския творчески потенциал на работна сила, ако не се грижи за служителите си. Балансът между професионалния и личния живот и насърчаването на служителите да се включат в творчески обекти извън работното място не само могат да доведат до пробиви, но също така могат да направят чудеса за подобряване на психичното здраве и цялостното благополучие.

Един прост начин да направите това е чрез “стипендия”, която може да бъде използвана за творческа дейност, независимо дали става въпрос за записване в онлайн клас по рисуване, участие в фотошоп или посещение на писмен семинар онлайн. Служителите, които изследват напълно своите творчески способности, са тези, които измислят най-оригиналните идеи и ни тласкат да достигнем отвъд известните решения.

Това е още по-критично сега, тъй като всички ние преживяваме работата си и личния живот, които се сближават по безпрецедентен начин. В моменти на стрес намирането на начини за насърчаване на изследването и любопитството има не само положително въздействие върху резултатите, но и цялостното благосъстояние и морала на компанията.

Учете се от децата, оставете време за игра

Като деца сме насърчавани да изследваме нашите творчески интереси. Научени сме да експериментираме и да откриваме. Ние сме ограничени от съществуващото поведение, социални норми или несигурност. Докато остаряваме и се сблъскваме с реалностите на зряла възраст, творчеството може да изчезне на заден план за много от нас. Започваме да сравняваме творчеството си с това на креативните професионалисти и елити, което в много случаи, не е много здравословно, а дори и пагубно най –вече като става дума за личностна ( индивидуалната) креативност. Нашата постоянно действаща култура, мигриране на информация във всеки един момент на деня и рутинните процедури ни отдалечават от нашите креативни личностни.

Скандално известното правило на Google „20 процента време“ насърчи служителите да отделят един пълен ден седмично, за да работят по страстен проект. Това е пример за това как вграденото време за игра и въображение може да разпали креативността и да доведе до повишена производителност.

Разбира се, не можете да играете непрекъснато, но колкото повече лидерите могат да премахнат от хората си списъци със задачи, срещи и ежедневен натиск, толкова по-креативна - и издръжлива на икономически промени би била организацията. Естествено следва всеки лидер да намери за себе си ключов старт. След това, резултатите от креативното поведение на екипа ще води напред и ще начертае правилната „ политика“.

<< Назад