Регистрация

Условия за ползване

Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на сайта TvoetoMnenie.bg, които уреждат правилата за използването на TvoetoMnenie.bg от страна на Потребителите на сайта и от друга страна Фирмите Ползватели на безплатното Решението и неговите опции.

Собственост.

Настоящият сайт TvoetoMnenie.bg, принадлежи на Фондация “Твоето Мнение е важно” с адрес: гр: Варна, бул Сливниза 118, ап.1 и адрес за кореспонденция гр.Варна, бул. Сливница 118, ап.1  ЕИК: 205805162г. Тип Фондация с нестопанска цел, със статут .- обществена полза. 

Можете да се свържете с екипа на TvoetoMnenie.bg на адреса по-горе, по мейл: office@tvoetomnenie.bg 

 

ПРЕДМЕТ:

Този уебсайт има за цел да подпомага потребителите в набиране и споделяне на полезна информация и отзиви относно различни фирми в България.

Потребителите получават правото да ползват услугите на сайта TvoetoMnenie.bg безплатно и единствено за лични/нетърговски цели, за споделяне на своя опит в полза и подкрепа на другите хора, които търсят мнение и препоръки за конкретни фирми. 

ОБЩИ УСЛОВИЯ.

Регистрацията и ползването на този сайт предполага, че автоматично се съгласявате със спазването на Условията за ползване при отварянето на сайта, както и при добавяне на фирми, отзиви, мнения и коментари, или при участие в организираните от сайта активности, томболи, игри и други активности.

Чрез регистрацията си в TvoetoMnenie.bg, вие изразявате съгласие да въвеждате информация, която е максимално точна и коректна по времето на въвеждането й, доколкото ви е известно.

Чрез регистрацията в TvoetoMnenie.bg вие изразявате съгласие, че няма да въвеждате в сайта:

 • Лъжлива и неточна информация.
 • Информация, разкриваща чужди лични данни и информация.
 • Обидни и вулгарни мнения и такива не спазващи добрия тон.
 • Материали, снимки, отзиви, мнения и коментари, нарушаващи законите на Република България и добрите нрави.

TvoetoMnenie.bg не носи отговорност за съдържанието на ревютата, в това число мнения и коментари под фирмените страници. Отговорност за съдържанието на отзиви и оценки, качени и направени от даден потребител, носи самият потребител.

Екипът на TvoetoMnenie.bg не носи отговорност за щети, причинени от пропуски и грешна информация в сайта, както и за щети причинени от достъпа, ползването или невъзможността за ползването на сайта по технически и други причини.

Чрез регистрацията в TvoetoMnenie.bg вие се съгласявате да спазвате добрия тон, добрите нрави и добрите взаимоотношения при комуникацията с останалите потребители на сайта. TvoetoMnenie.bg не е отговорен за взаимоотношенията между потребителите, както и не се задължава да участва по какъвто и да било начин в разрешаване на спорове между тях.

Екипът на TvoetoMnenie.bg си запазва правото да изтрива и цензурира ревюта, оценки и мнения, противоречащи на условията за ползване на сайта, както и да предупреждава потребителите при нарушение на тези правила.

При въвеждането на отзиви, мнения и коментари в сайта, ползването на кирилица е задължително, с изключение на потребителските имена, титлите и подписите. В определени случаи, когато ползването на кирилица не е възможно или е неадекватно като например цитати на чужди езици, постът на чужд език е допустим.

Отзивите за дадена фирма или коментарите по даден въпрос за продукти/ услуги трябва да са в съответни браншови раздел, или съответния тематичен раздел. Коментарите и отзивите, неотговарящи на условията ще бъдат премествани или изтривани по преценка на модераторите и администраторите.

На потребителите се забранява публикуването на спам и многократно повтарящи се съобщения, въвеждане на множество отзиви и коментари от един и същ потребител, въвеждане на един и същ коментар под множество различни фирми и мнения, които не са по темата (офтопик).

Всяко написано мнение, следва да е минимум от 4-5 думи. недопустимо е мнение, написано със съкращения или с една дума. 

В отзивите, коментарите и мненията за фирмите на сайта TvoetoMnenie.bg не се толерира рекламата на комерсиални компании, лица и продукти, включително и самореклама, която не е подплатена с реален опит доказан от потребителя оставящ оценката или коментара.

В ревютата, отзивите, коментарите и мненията на сайта TvoetoMnenie.bg е забранено:

 • Публикуване на порнографски материали, или материали съдържащи зверства и жестокости, както и връзки към такова съдържание;
 • Публикуване на постове и ревюта проповядващи дискриминация и нетолерантност на база пол, раса, възраст, националност, образование, сексуална ориентация, етническа или религиозна принадлежност;
 • Подтикване към жестокост, насилие, или внушение на нетърпимост между гражданите;
 • Всякакви форми на обида срещу TvoetoMnenie.bg, както и собствениците на сайта;
 • Заплахи, обиди, нападки, груб и циничен език към други потребители;
 • Публикуването на лична информация на други лица, както и на лична кореспонденция без изричното съгласие на всички страни.

Екипът от Модератори и Администратори на TvoetoMnenie.bg си запазва правото да редактира, цензурира или премахва постове, отзиви, коментари и ревюта по свое усмотрение.

TvoetoMnenie.bg си запазва правото да променя и актуализира настоящите Условия за ползване едностранно и без изрично да уведомява за това потребителите. Ако продължите да използвате сайта TvoetoMnenie.bg и след промените, Вие автоматично се съгласявате с направените промени.

TvoetoMnenie.bg използва "бисквитки", за да запаметява определени настройки на потребителите с цел улеснен достъп до личните профили както и проследяване на статистиката за посещенията в сайта.

1. ДЕФИНИЦИИ:

1.1. TvoetoMnenie.bg - доставчик на ИТ решение за събиране на оценки и ревюта, отнасящи се до качеството на предлагани продукти и услуги, предлагани от търговци/ фирми от различни браншове в България. за кратко и улеснение в настоящия документ TvoetoMnenie.bg, може да бъде наричан още Сайта. 

1.2. Сайт – домейна TvoetoMnenie.bg и неговите поддомейни.

1.3. Профил на потребителя – раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Потребителя да направи оценка, напише ревю, създаде информация за съществуваща фирма и други дейности. 

1.4. Профил на фирма -  раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на фирмата, да проследява ревютата написани за нея, да оставя коментари под всяко ревю, да покани свои реални Потребители да оставят ревю в сайта и други дейности. 

1.5. Ревю - писмена оценка от страна на Потребителя, основаваща се на личния опит и уменията на оценяващия да прави качествени коментари и да каже дали продуктът или услугата отговарят или не на посочените от производителя характеристики, степен и качество на обслужване и други преценки, споделени от личен опит. Ревюто може да бъде положително или отрицателно. То е изцяло субективно мнение, на конкретен потребител, базирано на реална покупка/ситуация/ казус.

1.6. Оценка - метод на изразяване на нивото на задоволство на даден Потребител по отношение на определена фирма. Оценката се изразява под формата на звезди, като всяка фирма/ може да получи от една до пет звезди/. Тази степен на удовлетвореност винаги ще бъде придружена с рецензията/ ревюто написана/о от Потребителя на даден продукт или услуга, с цел пояснение и обосновка за поставяне на оценката, наричано по- долу ревю или мнение.

1.7. Решението - услуги и софтуер за генериране на ревюта и оценки оставени в сайта TvoetoMnenie.bg, по отношение фирма/ търговец от конкретен бранш. Решението дава възможност за управление на споменатите ревюта, проверка на тяхната надеждност и публикуването им в интернет и на собствения сайт на Фирмата, напълно безплатно.

1.8. База данни на фирмите: лични данни и информация относно Потребители, които са направили поръчка на уебсайт за електронна търговия на конкретна фирма. Тази информация, която е необходима на уебсайта за предоставяне на услугата за електронна търговия и съобщаване на търговска информация на Потребителите, и се събира по време на предоставянето на услугата.

1.9. Кампания в AdWords: Рекламна система за търсещи машини на Google, която показва реклами или банерни реклами въз основа на въведените от потребителя ключови думи или поведението им при сърфиране.

1.10. Лични данни: Съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД, лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, потребител на сайта, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко. Съгласно изискванията на РЕГЛАМЕНТ 2016/679 , Конвенция 108 /защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни/ и Закона за защита на личните данни в РБ, TvoetoMnenie.bg е разработил и декларира спазването на правила и мерки по GDPR, относими към обработването на личните данни на потребители и фирми и определяни в отделен документ - ˮ Политика за защита на личните данниˮ

1.13. Интернет- глобално свързване на компютърни и телекомуникационни мрежи, което позволява на потребителите достъп до съдържание чрез сървъри.

1.14. Продукт - стока или услуга, продавани от професионалист

1.15. Електронна търговия -  оферта за стоки или услуги, продавани чрез интернет.

1.16. Уиджети - графики, създадени от TvoetoMnenie.bg, за да се покаже цялостната оценка на Фирмата въз основа на всички събрани отзиви. Уиджети са част от Решението и могат да се поставят на сайта на Фирмата, напълно безплатно.  Целта на подобни “значки” е да насърчат Потребителите на фирмата да оставят мнения за същата или да преглеждат ревютата и оценката на други Потребители на същата фирма. 

1.17. Потребител - на TvoetoMnenie.bg е всяко лице посетило Сайта и който го ползва за собствена информация и интерес. Потребителите могат да бъдат регистрирани потребители с потребителски профил или нерегистрирани потребители, които разглеждат и четат информацията в Сайта. 

1.18. Фирма -  е ползвателя на Решението на TvoetoMnenie.bg, която използва решението безплатно, за насърчаване на собствените си Потребители, и която управлява фирмения си профил, създаден на сайта на TvoetoMnenie.bg. Фирмата, ползва Решението безплатно и позиционира на своя сайт Уиджет.

2. Решението.

TvoetoMnenie.bg е платформа, която е разработила иновативно Решение, което събира Отзивите на Потребителите за фирми, предлагащи продукти/услуги за продажба или безплатно, като по този начин им позволява да увеличат видимостта си и търсачката в интернет.

Целта на Сайта е да предостави безплатно Решение за събиране и публикуване на  мненията на Потребители на фирми от различни браншове. Условията за ползване, които уреждат тази разпоредба, са изложени по-долу.

Фирмата е информирана при получаване на отрицателни отзиви от своите Потребители. Отзивите се считат за отрицателни, когато дадената оценка е равна или по-малка от Три звезди. Тези ревюта  са лесно достъпни чрез профилната страница на Фирмата.

Фирмата може да се свърже и да отговори на Потребителите си, които са оставили коментар и оценка. Отговорът, предоставен от Фирмата, се оповестява публично. Потребителия оставил мнение, ще получи имейл, който ще му позволи да прочете всеки отговор на ревю, написано от него по повод на фирмата.

Потребителят ще може да отговори на това съобщение, но няма да може да променя рейтинга оставил първоначално за фирмата. От своя страна тя също ще бъде информирана за всички съобщения, оставени от нейните потребители. Тези дискусии ще бъдат видими от интернет потребителите.

Отговорът, предоставен от Фирмата, се оповестява публично. Те не могат да променят рейтинга си.

Дискусиите ще бъдат видими за потребителите на Интернет.

Този процес предлага на Фирмата възможност да поиска обяснение и да упражни правото си на отговор.

При никакви обстоятелства TvoetoMnenie.bg не може да се намесва в отношенията между Фирмата и Потребител. Фирмата е отговорна за справянето с всякакви трудности, които могат да възникнат след получаване на оценка и ревю.

3. Използване на Решението

3.1. За да получи достъп до Решението, Фирмата трябва да попълни регистрационен формуляр, достъпен онлайн на адрес TvoetoMnenie.bg.

3.2. За да е валидна регистрацията, Фирмата трябва да попълни всички задължителни полета и да предостави честна и точна информация.

3.3. С потвърждаване на регистрация, Фирмата признава, че са прочетени Общите условия за ползване

3.4. Използването на решението може да стане безплатно веднага, след като Фирмата е регистриран на сайта и е направила нужните инсталации.

3.5. Използването на Сайта и Решението от страна на Потребителя и Фирмите е доброволно, безплатно и за неопределен срок. Във всички случаи всяка страна ще има право едностранно да преустанови ползването доброволно и по всяко време. 

3.6. TvoetoMnenie.bg, си запазва правото за едностранно прекратяване на ползването на сайта от страна на Фирма или Потребител, в случай, че същата/ия използват сайта неправомерно, извън настоящите условия или за комерсиална цел. 

Услуги на TvoetoMnenie.bg

TvoetoMnenie.bg е безплатно за ползване, както от страна на потребителите, така и от страна на фирмите в България.

Фирмата потвърждава, че е информирана от TvoetoMnenie.bg за всички предпоставки, необходими за безплатното функционирането на Решението. Фирмата също така е наясно, че тези предпоставки могат да се променят, особено по технически и съображения за сигурност. В този случай Фирмата ще бъде информирана допълнително.

4.1. Инсталиране на решението

Решението може да се инсталира чрез пълно API, което позволява безпроблемно интегриране на Решението в ИТ системата на Фирмата.

Фирмата трябва да инсталира Решението.

TvoetoMnenie.bg предлага подкрепа за улесняване на интеграцията. За тази цел e е необходимо да се свържете с техническия екип на TvoetoMnenie.bg, за допълнителна информация. 

Във всеки случай, Фирмата остава единствено отговорна за всяка неизправност на Решението в резултат на неправилна инсталация.

4.2. Предоставяне на решението

Целта на услугата, предоставена от TvoetoMnenie.bg, е да предложи Решението и да улесни неговото използване, абсолютно безплатно от страна на Фирмите.

Решението включва няколко функции и свързани услуги:

 • Събиране на ревюта за качеството на продуктите и / или услугите на Фирмата
 • Индексация на страницата с профила на търговеца с TvoetoMnenie.bg 
 • Създаване и предоставяне на Уиджити.
 • Събирането на ревюта работи по следния начин: всяка поръчка, направена от Потребител, ще генерира искане за оценка, изпратени до имейл адреси на Потребителите на фирмата / фирмена база данни/ , предоставени от Фирмата на TvoetoMnenie.bg.
 • Всички публикувани от потребителя оценки и мнения за фирма или ревю на продукти, събрани от TvoetoMnenie.bg са представени с оценка, която включва от 1 до 5 звезди, придружени от коментар.
 • Всички оценки и ревюта се съхраняват и се намират в профила на Фирмата и на Потвърдените сървъри.

4.3. Предоставяне на Уиджет.

TvoetoMnenie.bg предоставят различни модели Уиджет, които могат да бъдат показани на всички страници на уебсайта на Фирмата, за да представят цялостната им оценка и последния коментар, получен за Фирмата. Уиджет-а ще показва логото на TvoetoMnenie.bg. TvoetoMnenie.bg предоставя за избор няколко вида Уиджет-а. Фиксираните приспособления трябва да бъдат интегрирани в ръководството за визуален стил на Фирмата. Фирмата е единствено и изцяло отговорна за избора, интегрирането и показването на Уиджет. 

TvoetoMnenie.bg не поемат отговорност в случай, че визуалното представяне на Уиджет на уебсайта на Фирмата се различава от създаденото и предоставено от TvoetoMnenie.bg. Фирмата по никакъв начин не трябва да променя ръководството за визуален стил и шаблона на Уиджет.

В случай, че Фирмата реши да прекрати ползването на Сайта, то тя трябва незабавно да преустановят всякакво използване на уиджета.

4.4. Предоставяне на страницата с профил на търговеца в TvoetoMnenie.bg (и/или „верификация на фирма“)

TvoetoMnenie.bg предоставят на Фирмата уеб страница, която се индексира от търсачките и на която всички интернет потребители могат да прочетат всички ревюта, написани от потребителите -  Потребителите на Фирмата, които са на по-малко от една година.

4.4.1 Верификация на Фирма

Удостоверяването на фирмата става, чрез потвърждение на фирмен имайл, ако има такъв с домейн на фирмата и/или ако е публикуван на сайта. Ако това е невъзможно, се ползва друг начин на верификация.

 

В случай че Вашият имейл е с различен домейн от този на вашия сайт.

С цел да повишим сигурността на фирмените профили е нужна допълнителна верификация.  Верификацията на фирмен профил се извършва до 24 часа и може да стане най- лесно като прикачите документ, който удостоверява, че това е вашата фирма. Като например: комунална сметка, на която се вижда адреса на офиса ви; Сметка на фирмен телефон публикуван на вашия сайт; Платежно нареждане или друг банков документ, показваш адреса и/или ЕИК на фирмата; Фактура от доставчик; друго. Ще Ви потърсим на фирмения телефон, с цел потвърждение на верификацията.

Верификацията на сайта на TvoetoMnenie.bg е еднократна.

След това ще може да управлявате и коригирате вашия профил,  да отговаряте на мненията на вашите Потребители и да се възползвате от предлаганите безплатни услуги.

4.5. Статистика

Фирмата има достъп до докладите и статистическите данни, събрани от сайта TvoetoMnenie.bg, на базата на събраните оценки и отзиви за нея.

5. TvoetoMnenie.bg -задължения и отговорности.

5.1. Предоставяне и експлоатация на Решението.

Удостоверените услуги ще се считат за извършени веднага след като Решението бъде предоставено на Фирмата за безплатно ползване. Единственото задължение на TvoetoMnenie.bg ще бъде да позволи на Фирмата да използва Решението. TvoetoMnenie.bg не носи отговорност за каквато и да е грешка при инсталацията или за неправилна употреба.

TvoetoMnenie.bg се задължава да прилага всички средства, методи и действия, необходими за гарантиране на качеството и непрекъснатото използване на Решението. 

Решението работи на базата на сложна техническа система, включваща определени параметри, които TvoetoMnenie.bg не винаги могат да контролират. Неговите услуги се предлагат чрез специална инфраструктура, която използва ресурсите на интернет мрежата.

Поради това Фирмата трябва да е наясно, че техническите проблеми могат да повлияят на тази мрежа и да причинят забавяне или проблеми с наличността, което прави връзката невъзможна. TvoetoMnenie.bg не могат да гарантират непрекъснат достъп до уебсайта. Той не може да бъде държан отговорен за трудности при достъпа до него, поради прекъсвания в интернет.

TvoetoMnenie.bg си запазват правото временно да преустановят достъпа до своето Решение, когато това е необходимо по причини, свързани с експлоатацията на неговата инфраструктура, например за извършване на поддръжка на сървъра.

Ако Сайта открие нарушение на сигурността, което може сериозно да компрометира сигурността на решението и на базата данни на Фирмите, то той си запазва правото временно да преустанови услугите си без предупреждение, за да коригира нарушаването на сигурността възможно най-бързо.

5.2. Процес на събиране на ревюта. 

При събиране на отзиви, TvoetoMnenie.bg се съгласява да не избират потребители въз основа на техния тип или честота на покупките. Следователно всички потребители ще бъдат изследвани. Всяко е ревю е написано от автор, и това е лесно видимо. 

TvoetoMnenie.bg разполагат с налични данни, които му позволяват да идентифицира потребителя и да провери дали всъщност са направили покупка.

5.3. Процес за идентифициране на автора на ревюто.

Решението на TvoetoMnenie.bg се основава на събирането на оценки и ревюта след закупуване на продукт или услуга. Следователно поканите за оценка и ревю от потребители са свързани с опит по време на покупката и ясно идентифицират потребителя. Идентификацията може да се извърши по електронна поща, по телефона или по друг начин, позволяващ пряк контакт с Потребителя.

5.4. Съдържание и наблюдение на събраните оценки и мнения.

TvoetoMnenie.bg е надеждна трета страна. гарантираща на Фирмите и Потребителите  пълна прозрачност.

Трябва изрично да се отбележи, че коментарите не трябва да противоречат на приложимите закони или разпоредби.

При никакви обстоятелства TvoetoMnenie.bg не се намесват в отношенията между Фирмата и Потребител. TvoetoMnenie.bg не могат да бъдат държани отговорни по никакъв начин, ако потребителите не отговорят на поканите за оценка и писане на ревю, или ако има намаление в броя на посетителите или поръчките, или в случай на възникване на проблем във връзка с публикуването на отрицателен коментар и оценка .

Въпреки това Сайтът не може да гарантира безупречна работа на рейтинговата система поради рисковете и капризите, които са присъщи на ИТ и цифровите системи, като хакерство, отвличане, вируси и измами.

5.5 Изключения и ограничения на отговорността.

TvoetoMnenie.bg не носи отговорност за извършените Решения, ако ИТ оборудването на Фирмата се провали или се окаже неактуално или недостатъчно.

Фирмата е изцяло отговорна за собственото си  ИТ оборудване.

Минималното изискване по отношение на ИТ оборудването е интернет връзка и цифрово устройство, което позволява достъп до тази връзка.

TvoetoMnenie.bg не може да се подведе под отговорност за проблеми, възникнали в резултат на предоставяне на грешна или непълна информация от страна на Фирмата.

Същото се отнася и за следните сценарии:

 • ненормално използване на Решението;
 • операционна грешка от страна на Фирмата;
 • поддръжка от трето лице, което не е упълномощено от Фирмата за поправка на Решението
 • деинсталиране на Решението;
 • неизползване или частично използване на Решението.

Общо казано, TvoetoMnenie.bg не носи отговорност в случай, че Решението не може да бъде достъпно поради външно събитие извън контрола на Сайта.

TvoetoMnenie.bg не са отговорни за въвеждането от търсачките на цялостната оценка на Фирмата и броя на събраните отзиви, или за включването им в уебсайта на Фирмата.

И накрая, при никакви обстоятелства Сайта TvoetoMnenie.bg няма да бъде държан отговорен за косвени вреди, претърпени от Фирмата, възникнали в резултат на или във връзка с изпълнението на тези условия и доброволното използване на Решението.

5.6 Процес на модериране.

5.6.1 Общ преглед

Целта на Решението е да се гарантира, че събраното съдържание отговаря на тези Условия за ползване, както и на общите условия за използване на уебсайта, с цел публикуване, отхвърляне или изтриване на това съдържание.

Всички лица и действия, свързани с процеса на модериране, са идентифицирани и проследими.

TvoetoMnenie.bg администрира ревютата преди да ги публикува, като използват автоматични и човешки проверки.

5.6.2 Роля и ресурси на модератора.

Модерацията се извършва от компютърни инструменти и / или от хора, които обикновено се наричат ​​модератори.

За ролята на модератора са необходими следните възможности и средства:

 • владеене на езика, на който е написано ревюто.
 • има достъп до цялото съдържание на ревюто на Фирмата;
 • достъп до елементите, свързани с идентичността на автора, събрани в момента на подаване на ревюто, за да могат да се свържат с автора, ако е необходимо;
 • достъп до цялата информация, свързана с историята на подаденото преразглеждане (брой подадени заявления за същия отзив след първоначално отхвърляне), 
 • достъп до историята на информацията за автора (брой публикувани ревюта, предмет на предишни ревюта и други)

5.6.3 Пост-модерация.

Човешки пост-модерация или администратор на ревюта. 

В допълнение към системата за предварителна модерация, TvoetoMnenie.bg има и система за човешка пост-модерация.

Тази система позволява да се отхвърлят при поискване всички ревюта, които отговарят на критериите за отхвърляне на ревюто.

5.6.3.1. Пост-модерация и право на оттегляне от автора.

TvoetoMnenie.bg се съгласява да оттегли ревю по искане на автора.

Въпреки това мнението ще остане запазено в базите данни с потвърдени ревюта.

Авторът на публикувано ревю не може да поиска последното да бъде променено.

 • Автора може просто да упражни правото си да оттегли коментара и оценката си и да поиска да напише ново.
 • В случай на промяна на собствеността или промяна на съществените характеристики на продукт или услуга, TvoetoMnenie.bg може да изтрие или архивира всички отзиви, предхождащи събитието.
 • TvoetoMnenie.bg поема задължението да съхранява в своите бази данни историята на всички заличени мнения. 

5.6.4 Редактиране и модификации.

TvoetoMnenie.bg не се съгласява никога да променя или изтриват съдържанието на на ревю от Потребител. Следователно, TvoetoMnenie.bg не може да:

 • коригира правописни грешки, съдържащи се в ревюто
 • промяна на потребителското име
 • прикрият част от текста на ревюто

5.7. Критерии за публикуване и показване

5.7.1 Преглед на ревю.

TvoetoMnenie.bg показва всички отзиви, независимо дали са положителни или отрицателни, стига да не са били отхвърлени по време на процеса на модериране. TvoetoMnenie.bg не подбира рецензиите, които публикува.

Показва ревюта в хронологичен ред от най-новите до най-старите, на базата на датата, на която е създадено мнението на сайта. .

Показва отзивите изцяло.

Показва средната оценка за всяка от Фирмите. 

В полза на потребителите на интернет, TvoetoMnenie.bg показват всички ревюта на сайта, събрани за период от 12 последователни месеца.

Отзивите на сайта, броят на ревютата, както и средната оценка се изчисляват за същия период и се показват на страницата на профила на търговеца/ фирмата. 

5.7.2 Докладване на ревю, съдържащ незаконно или неподходящо съдържание

TvoetoMnenie.bg позволява отчитането на мнения, съдържащи незаконно или неподходящо съдържание. Тези ревюта може да се премахват, като се използва следния имейл адрес office@tvoetomnenie.bg или чрез страницата за контакт на сайта ни.

6.7.3 Право на отговор на Фирмата

TvoetoMnenie.bg дават на представителя на оценения Продукт или услуга възможността да отговори по всяко време на мнението, като използва Профила на фирмата. Представителят може да използва тази възможност, за да:

 • да представят своята версия на фактите (с възможност за добавяне на допълнителна информация);
 • да благодари на рецензента за техния принос и да дадете отговори на въпросите, включени в коментара
 • посочи всички промени, направени в Продукта или услугата след подаването на ревюто.

Отговорите са показани под съответните мнения.

5.7.4 Загуба на правото да се представят мнения.

В случай, че даден автор бъде идентифициран, след като е бил модериран, подавайки един или няколко мнения с незаконно или неподходящо съдържание, TvoetoMnenie.bg ще попречи на този автор да публикува допълнително коментари и ще изтрие всички мнения, направени от него.

6. Задължения на Фирмата.

От момента на регистрацията, Фирмата трябва да спазва посочените тук Условия за ползване, както и всички специфични условия, които могат да се прилагат. По-специално, Фирмата се съгласява да бъде обвързана със следните задължения:

6.1. Приемане на оценка от потребителя.

Фирмата трябва да приеме всички видове оценки. Всяка фирма има възможност да откаже оценката или да й отговори, ако поставената оценка им се струва неоправдана.

Фирмата не трябва при никакви обстоятелства да произвежда фалшиви оценки чрез фалшиви поръчки, фалшиви коментари или друга форма на манипулация. В допълнение, Фирмата не трябва да предотвратява негативни оценки, като злоупотребява с функционалностите на Решението. В случай, че Фирмата се ангажира с такова поведение.

6.2. Защита на потребителско име и парола

Фирмата е единствено и изцяло отговорна за използването и поверителността на на  потребителското си име и парола. 

Фирмата следва да предприеме всички необходими предпазни мерки, за да се предпази от трети страни, които могат да имат временен достъп до тези данни за вход.

Фирмата трябва да информира незабавно TvoetoMnenie.bg, ако установи нарушение на сигурността, по-специално поради доброволно разкриване или злоупотреба с потребителското име и парола, така че TvoetoMnenie.bg да може незабавно да предприеме всички подходящи мерки за отстраняване на нарушението на сигурността.

В случай на загуба или злоупотреба с потребителско име и парола, трябва да се следва процедура за получаване на ново потребителско име и парола. 

Фирмата сама ще понесе всички последствия, произтичащи от използването на потребителското му име и парола от трети страни, които имат достъп до тях. Фирмата по-специално ще бъде отговорна за всички Лични данни на потребители, които може да са получени или разкрити чрез личния й профил, в сайта на TvoetoMnenie.bg

6.3. Достъп до сайта на Фирмата

Фирмата е единствено отговорна за достъпа до своя уебсайт. Тя е отговорна за предприемането на всички необходими мерки за поддържане на този достъп.

6.4. Задължение за сътрудничество

Фирмата е длъжна незабавно да уведоми проверените ревюта за всяка промяна на стопанската дейност. Фирмата освен това се съгласява да докладва незабавно всяка аномалия, свързана с използването на Решението.

Като цяло, Фирмата се съгласява да си сътрудничи със Сайта, за да предостави своевременно всякаква информация и документи, счетени за необходими и поискани от TvoetoMnenie.bg за изпълнението на своите услуги. 

6.5 Спиране или прекратяване на личната сметка

В случай, че Фирмата не изпълни някое от задълженията си, TvoetoMnenie.bg е в правото си да прекрати своите услуги, докато не бъде постигнато приятелско или съдебно разрешаване на спора.

На Фирмата също така ще бъде забранено да цитира името на TvoetoMnenie.bg по какъвто и да е начин и да използва каквито и да било графики или визуални представяния, свързани с TvoetoMnenie.bg и неговите услуги. 

7. Задължения и отговорности на Потребителя

Потребителят трябва да отговарят на определени условия, за да може да бъде публикувано ревюто му, а именно:

 • да бъде физическо лице
 • да не бъде в ситуация на конфликт на интереси
 • да е извършил лично закупуването на продукта или услугата, за които се отнася ревюто. 

Потребителят трябва да осигури спазването на тези условия.

8. Интелектуална собственост.

8.1 Проверени права на рецензии.

TvoetoMnenie.bg гарантират, че притежават всички права върху интелектуалната собственост, необходими за предоставяне на Решението, Уиджети и марката "TvoetoMnenie.bg". 

Трябва да се отбележи, че TvoetoMnenie.bg предоставят софтуерното си Решение на разположение на Фирмата абсолютно безплатно в съответствие с посочените тук условия. Същото важи и за проекти с TvoetoMnenie.bg и за марката „TvoetoMnenie.bg“.

8.2. Условия за използване на Решението и забрани.

Фирмата не трябва да поема никаква работа по Решението или да позволява на трети страни да го направят. Фирмата се задължава да използва информацията, свързана с Решението, с която разполага, за свои собствени нужди и само за целите, посочени в настоящия документ което формално изключва възможността за:

 • временно или постоянно възпроизвеждане на решението, предоставено му на разположение, изцяло или частично, по всякакъв начин и под каквато и да е форма, превод, адаптиране, подреждане или промяна на решението, експортиране или сливане с други софтуерни приложения, - правене на всякакъв вид копие на цялото или част от Решението и по-общо модифициране на цялото или част от Решението.
 • Фирмата се съгласява да обработва, разпространява, зарежда или предава чрез Решението само информация и данни, чиято употреба не нарушава никакви права на индустриална или интелектуална собственост или друг вид частно право или не представлява престъпление.

Фирмата не трябва да предава чрез Решението всяко съдържание, което включва компютърни вируси или друг код, файл или програма, предназначени да прекъсват, унищожат или ограничат функционалността на всеки софтуер, компютър или телекомуникационен инструмент, като този списък не е изчерпателен.

9. Работа с лични данни

Тъй като въпросите, свързани със спазването на поверителността и защитата на личните данни, са особено деликатни, страните възнамеряват да определят съгласно настоящата клауза:

 • условията, процедурите и целите във връзка с които TvoetoMnenie.bg извършват, от името на Фирмата, операции по обработка на личните данни на потребителите, определени по-долу (чл. 10.1)
 • условията, процедурите и целите, във връзка с които TvoetoMnenie.bg извършва дейности са съобразени с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД, както и съгласно изискванията на РЕГЛАМЕНТ 2016/679 , Конвенция 108 /защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни/ и Закона за защита на личните данни в РБ, TvoetoMnenie.bg е разработил и декларира спазването на правила и мерки по GDPR, относими към обработването на личните данни на клиените и определяни в отделен документ - ˮ Политика за защита на лични данни ˮ

10. Обработка на лични данни на потребителите

10.1.- Описание на обработката на данните

За да функционира Решението, предмет на настоящия Договор, и по-специално, за да могат Ревютата на Потребителите да бъдат събрани, Фирмата трябва да предостави на TvoetoMnenie.bg, за всеки Потребител, следните Лични данни:

 

 1. фамилно име
 2. Първо име
 3. Имейл адрес
 4. Дата на поръчката 

10.2. TvoetoMnenie.bg ще събират, от името на Фирмата, следните допълнителни данни:

 

 1. Оценка, дадена от Потребителя на техния потребителски опит
 2. Коментари и наблюдения относно опита на потребителите
 3. Датата на публикуване на ревюто
 4. Отговорът (ите) към Потребителя във връзка с ревюто/ коментара.
 5. Отговорът (ите) на Фирмата на въпросите, поставени от интернет потребителите на уебсайта на Фирмата

Данните за потребителите, които стават достъпни за обществеността с публикуването на ревю или с отговора на въпрос от интернет потребител се ограничават до следното:

 1. Първо име
 2. Първа буква от фамилията
 3. Оценка, дадена от Потребителя
 4. Коментари и забележки на потребителя
 5. Датата на подаването на ревюто
 6. Възможният отговор (и)към Потребителя във връзка с ревюто
 7. Възможният отговор (и) на потребителите на въпроси, публикувани от интернет потребителите на уебсайта на търговския партньор
 8. Всички незадължителни допълнителни лични данни, които потребителят избира да предостави.

 

Целите на обработката на данни, определени от Фирмата и под нейна отговорност, са следните:

 1. Достъп до и използване на Решението;
 2. Управление на функционалността и оптимизиране на решението;
 3. Събиране и публикуване на ревюта на сайта на Фирмата и в търсачките, особено в Google;
 4. Проверката, идентифицирането и удостоверяването на предадените данни и по-специално проверката на автентичността на ревюто;
 5. Предоставяне на помощна услуга;
 6. Прилагане на Общите условия за ползване;
 7. Анализ на данни, одити и идентифициране на тенденции за използване;
 8. Провеждане на маркетингови и статистически анализи;
 9. Мониторинг и предотвратяване на измами, злонамерен софтуер и управление на инциденти със сигурността;
 10. Разработване на нови продукти и услуги;
 11. Упражняване на регрес, свързан с ограничаване на щетите в случай на незаконни действия, свързани с използването на Сайта;
 12. Защита на права, поверителност, сигурност и/ или на Фирмата, Потребителите или Третите страни;
 13. Вероятно е също така TvoetoMnenie.bg да обработват други данни, които потребителят може да е избрал преднамерено, за да ги изпрати в момента на подаване на ревюто.

 

10.3.  - Задължение на Фирмата

Отбелязва се, че Фирмата определя, под негова собствена отговорност, категориите данни, както и методите и целите на обработката на данни.

Поради това Фирмата е отговорна за обработката на данни в контекста на Регламент на ЕС 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. (GDPR)

В това отношение Фирмата се ангажира да:

 

 1. Уважава, предварително и по време на обработката, приложимите закони и наредби във връзка със защитата на личните данни, и по-специално ЗЗЛД;
 2. Информира Потребителите и да получи на тяхното съгласие да обработват техните данни, преди всяка Поръчка, при спазване на настоящия договор, и по-специално да споделят някои от техните данни с TvoetoMnenie.bg;
 3. Е в състояние да докаже съгласието на Потребителя по всяко време и при еднократна заявка от страна на TvoetoMnenie.bg. 
 4. Обработва потребителските данни само за посочените по-горе цели;
 5. Осигури данни за процеса в съответствие с настоящия договор;
 6. Документира писмено всички нови инструкции, свързани с обработката на данни, предмет на настоящия договор.

TvoetoMnenie.bg си запазват правото, без Фирмата да е в състояние да се позове на своята отговорност, да не спазва каквито и да е инструкции, които представляват нарушение на приложимите регламенти и по-специално на GDPR.

 1. Гарантира точността и автентичността на съобщените данни, както и нейната поверителност.
 2. Фирмата остава единствената отговорност към Потребителя в случай на липса на информация, неточност, грешка или пропуск, свързани с Данните на Потребителя;
 3. Да съхранява само данните за строго необходимия срок и за целите, посочени по-рано;
 4. Да ​​гарантира, че лицата, упълномощени да обработват данни, се ангажират да спазват поверителността или да подпишат споразумение за поверителност;
 5. Създава на организационни, технически, логистични и физически мерки, предназначени за защита на Данните от промени, унищожаване и неразрешен достъп;

Потребителите имат всички права, които имат право във връзка с GDPR: Право на достъп, коригиране, отстраняване, възражение, право на ограничаване на обработката, право на преносимост на данните;

Когато Потребител упражнява едно от тези права по отношение на Фирмата, той трябва да уведоми TvoetoMnenie.bg в срок от 48 часа

Информирайте TvoetoMnenie.bg за всяко нарушение във връзка с данни от личен характер в рамките на максимален период от 48 часа след като сте узнали за това;

Сътрудничество с TvoetoMnenie.bg за потенциалното провеждане на анализи и свързани с защитата на данните или в случай на одит от съответния орган.

10.4 - Задължения на TvoetoMnenie.bg

Следва да се отбележи, че TvoetoMnenie.bg действат като "подизпълнител" за Фирмата в контекста на член 28 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. (GDPR) и че те са разрешени да обработва лични данни от името и по нареждане на Фирмата.

 

В това отношение TvoetoMnenie.bg се задължават да:

 1. Уважава, предварително и по време на обработката, приложимите закони и наредби във връзка със защитата на личните данни, и по-специално ЗЗЛД;
 2. Информира Потребителите за обработка на данните преди подаването на ревю и регистриране в сайта, предмет на настоящия Договор;
 3. Обработва потребителските данни само за посочените по-горе цели;
 4. Обработва данните съгласно указанията на Фирмата и по-специално в съответствие с разпоредбите на настоящия документ.
 5. Гарантиране на поверителността на данните, с изключение на информацията, която потребителите са избрали да направят публично достояние, по-специално чрез публикуване на оценка и ревю;
 6. Гарантира, че лицата, упълномощени да обработват данни, се ангажират да спазват поверителността или да подпишат споразумение за поверителност;
 7. Създава организационни, технически, логистични и физически мерки, предназначени за защита на Данните от промени, унищожаване и неразрешен достъп;
 8. Гарантира на Потребителите, че имат всички права, във връзка с GDPR: Право на достъп, коригиране, отстраняване, възражение, право на ограничаване на обработката, право на преносимост на данните;
 9. Когато Потребител упражнява едно от тези права спрямо TvoetoMnenie.bg, последният трябва да информира Фирмата в срок от 48 часа
 10. Информира Фирмата за всяко нарушение във връзка с лични данни в рамките на максимум 48 часа след като е узнал за това;
 11. Сътрудничество с Фирмата в съответствие с настоящия документ, по-специално за евентуалното провеждане на анализи на въздействието, свързани с защитата на данните или в случай на одит от съответния орган.

            10.1.4 - Подизпълнители

Като се вземат предвид техническите ограничения, свързани с функционалността на Решението и с цел увеличаване, в интерес на Фирмата, на видимостта на оценките и ревютата, Фирмата упълномощава TvoetoMnenie.bg да разчита на подизпълнители и партньори, за качествено изпълнение на услугата.

TvoetoMnenie.bg гарантира, че всички подизпълнители или партньори спазват задълженията и инструкциите на Фирмата във връзка с настоящия документ и представят достатъчни гаранции във връзка с прилагането на адекватни технически и организационни мерки, за да се гарантира, че обработката отговаря на изискванията на приложимите регламенти, по-специално ЗЗЛД.

10.2. Обработка на лични данни на Фирми

При изпълнението на настоящия договор, TvoetoMnenie.bg може да събира определени лични данни от Фирмата в рамките на обхвата на GDPR, като:

 • Фамилия на представителя в дружеството и на всяко лице с достъп до Решението
 • Име на представителя в дружеството и на всяко лице с достъп до решението
 • Имейл адрес на представителя във фирмата и на всяко лице с достъп до решението
 • Телефонен номер на фирмата, на отговорното лице във фирмата и на всяко лице, което има достъп до Решението
 • Тип на фирмата, БУЛСТАТ, номер по ДДС
 • Пощенски адрес на фирмата
 • Основите, процедурите и целите, свързани със събирането и обработването на данни, са определени в условията на Политиката за защита на личните данни в приложението към настоящия документ.

11. Жалба - Искане за информация.

TvoetoMnenie.bg ще положат максимални усилия, за да отговорят на всяка жалба и опит за разрешаване на проблеми свързани с използване на Решението; ползване на панела за управление на профили и настройките. Всички въпроси или искания могат да бъдат изпратени на следния мейл: office@tvoetomnenie.bg.

12. Приложимо право и юрисдикция.

Всеки спор, свързан с тълкуването, изпълнението или валидността на настоящите условия, подлежат на изключителната компетентност на Търговския съд в РБългария.