Умеете ли да отсявате “истината” и да допускате и други гледни точки? 3 съвета за подобряване на критичното мислене.

07.07.2020Твоето Мнение

Стратегии, които можете да използвате в момента, за да се “отворите” към различни идеи и да извлечете ползите от критичното мислене.

Не е нужно да приемате нещата, такива каквито са ви поднесени в медийното пространство, в книгите, наложени в обществото, та дори и в тази статия.  Вие имате глава на раменете, за да достигнете до вярната нагласа за нещата. 

Способността да промените мнението си, когато се сблъскате с нови доказателства или информация - или още по-добре, готовността активно да търсите противоположни гледни точки - е важно качество, необходимо за успех както в бизнеса, така и в живота. От ключово значение е не само за лидерите, които искат да гарантират, че организацията им остава иновативна и необходима за оптималното функциониране на обществото, но и за всички хора, които в ежедневието си са подложени на “изливаща се информация по важни теми”. Твърде често обаче можем да се изолираме от информация, която противоречи на съществуващите ни убеждения.

Нарушаването на този тип мислене трябва да бъде приоритет за всеки, който се интересува от повишаване на уменията си за критично мислене, да не казваме дори на мислене. В крайна сметка, когато се изолирате от противоположни гледни точки, потенциално се лишавате от информация, необходима за вземане на по-информирано решение. За тази цел ето няколко стратегии, които можете да започнете да използвате дори веднага, които могат да ви помогнат да станете по-отворени към противоположни гледни точки и да подобрите способността си да мислите рационално

1. Бъдете готови да поставите под въпрос сегашния си възглед за реалността. 

Отделете малко за размисъл върху някои от най-дълбоко държаните си убеждения и мнения. Докато го правите, опитайте се да бъдете умишлено непредубедени, като отчитате пълния спектър от социални, политически и организационни въпроси, които обхващат текущото ви виждане за реалността. Например, може да разсъждавате върху своите убеждения по отношение на естеството и източника на неравенство, присъстващо в обществото, търговските политики, които най-добре допринасят за постигане на икономически интерес на дадена страна или как ефективно да се води политика в моменти на криза.

Докато правите равносметка на собственото си съзвездие от възгледи и убеждения, е добре да се замислите над въпроса: 

Каква е вероятността всеки да отразява напълно информирано мнение? По-ясно, ако приемем, че за всеки от тези въпроси трябва да се знае някаква истина, така че възгледите, които имате да бъдат повече или по-малко фактически, съответстващи на реалността или да допринасят за процъфтяването на човека, каква е вероятността просто така да се случи да имате правилния възглед?

Честната и смирена оценка по този въпрос трябва да отвори съзнанието ви за възможността да сте допуснали лична грешка и да извлечете полза от предоставени ви аргументи, които противоречат на настоящата ви перспектива. 

2. Редовно търсете насрещна информация.

Просто признаването на вашата собствена грешка, докато е необходимо, не е достатъчно условие да станете по-открити и толерантни към противоположни гледни точки. Всъщност е твърде лесно да влезем в навика да фокусираме внимателно вниманието си върху информация, която е в съответствие с нашите съществуващи виждания. Организационни лидери например, лесно могат да се окажат в изолирани информационни силози, когато се обграждат със хора, желаещи да изразят мнения, които техният лидер иска да чуе. По същия начин, в рамките на широката общественост, нарастващото разпространение на медиите, курирани от нечии интереси или предпочитанията на всеки индивид, прави по-лесно от всякога да остане без нужната информация и доказателства, които противоречат на съществуващите убеждения. Преодоляването на подобни тенденции може да бъде изключително трудно и по този начин, може да се окажем в непонятна неяснота. 

Като се има предвид психическия дискомфорт, който може да възникне, когато се сблъскаме с информация, противоречаща на настоящите ни възгледи, желанието за търсене на алтернативни перспективи изисква съзнателно усилие. 

Определянето на вашата доминираща или „по подразбиране“ гледна точка и създаването на навик да се консумира информация, която протича малко противоположно на тази референтна точка, е решаваща следваща стъпка. 

Например, като лидер, можете да помислите как виждате текущите си организационни процеси и процедури и активно да търсите източници, които са критични за подобни практики. 

Важното е, че такива съвети могат (и трябва) да бъдат включени във всички аспекти на вашия живот, а не само в тези въпроси от организационен характер. 

Когато в ежедневието си се срещате с купи информация лансирана в медиите, чудите ли се от къде е първоизточника на информацията. Защо заглавието е поднесено по този начин, а в статия се акцентира на други детайли? 

Например, ако естествено клоните към единия край на политическия спектър, може да бъде полезно редовно да консумирате информация от медии, които се навеждат срещу вашата собствена политическа гледна точка. Може да не сте съгласни с всичко, на което сте изложени - нито пък трябва - но несъмнено ще идентифицирате слепи петна в собственото си мислене и дори може да засилите собствените си убеждения, като разберете не само най-добрите и убедителни аргументи за вашата позиция, но и тези срещу нея.

3. Бъдете наясно с чувствата си в момента

Дори и с най-добрите намерения да останете възприемчиви към противоположни гледни точки, прилагането на този начин на мислене може да бъде изключително предизвикателно. Често в момента, в който срещнем информация, която се намира в контраст със собствените ни убеждения, ние рискуваме да бъдем увлечени от интензивни афективни реакции, които могат да осуети истински усилията за разбиране на противоположната гледна точка. Например, знаем от изследванията, че когато се сблъскваме с морално заредени ситуации, често правим бързи, инстинктивни преценки, основани на емоция. 

Има значение в излагането на аргументи, които противоречат на настоящата ви перспектива. За да извлечете ползите, не забравяйте да признаете собствената си заблуда, потърсете противоположна информация и не забравяйте емоциите си, когато оценявате доказателствата. 

<< Назад