Единният клиентски опит. 5 Неща, към които да се придържате.

23.08.2020Твоето Мнение

В съвременния технологичен пейзаж вниманието на клиентите ви е разделено на множество канали, платформи и устройства - и в резултат на това вашата маркетингова стратегия може да е също толкова раздвоена. Всичко зависи от вас и от това, колко близко искате да сте до вашите клиенти

Опитът на клиентите трябва да бъде вашият приоритет номер 1. Това прави забелязването на вашия бизнес, в препълнения онлайн пейзаж почти невъзможно. Но, можете да увеличите видимостта на вашата компания, да повишите информираността за марката и да „уловите“ повече продажби с „цялостно клиентско изживяване“ или единна маркетингова стратегия. Какво значи това?

 1. Постоянни и единни съобщения

Единната маркетингова стратегия предоставя последователни съобщения за вашата марка през всеки канал, през всеки носител. Тази стратегия използва интегрирани маркетингови техники, за да гарантира, че всичките ви усилия са насочени към едни и същи послания в мрежата ви от канали за облъчване на потребителите и се предотвратява размиването на марката чрез смесени съобщения.

 1. Обединете маркетинговите си канали

С нарастващата сложност на медийните и маркетинговите канали, обединеното преживяване на клиентите ви позволява да оптимизирате маркетинговите си кампании и да осигурите последователност през целия жизнен цикъл на клиента.

Единната стратегия ви позволява да интегрирате традиционните и дигитални канали, с набор от инструменти и решения, които могат да ви помогнат да разширите обхвата и ефективността на кампаниите.

 1. Отворете диалог  и отговаряйте

Днешните потребители очакват компаниите да бъдат все по - достъпни. С единна маркетингова стратегия интегрираните канали за социални медии ви позволяват да изградите диалог с вашите клиенти и перспективи за подобряване на отношенията и повишаване на видимостта.

Този аспект на интеграция ви позволява също да събирате ценни данни като отзиви от клиенти, отзиви за продукти и коментари или оплаквания, които могат да бъдат директно интегрирани с вашите маркетингови системи, за да осигурят ефективни резултати.

 1. Счупете силозите

Организационните силози възникват, когато данните се събират от различни секции на компанията и не се споделят ефективно. Например, един отдел може да използва имена на клиенти и пощенски адреси за планиране на кампании, докато друг може да използва само имейл адреси.

С единен подход към клиентското изживяване, всичките ви вътрешни ресурси се черпят от едни и същи данни. Информацията се споделя лесно и ефективно и вашият персонал може по-лесно да идентифицира нуждите и предпочитанията на клиентите.

 1. Безпроблемна консистенция

Комуникацията с клиентите ви последователно е от решаващо значение за успеха на вашия маркетинг. В бизнеса без единна стратегия клиентите често получават смесени съобщения за марката и компанията, което води до объркване и загубени възможности.

Прилагането на единна маркетингова стратегия гарантира, че клиентите ви се наслаждават на постоянно изживяване по всеки канал и ви помага да изградите лоялна клиентска база.

В случай, че за вас е целево:

 • Да събирате клиентски мнения, в резултат на вече извършена от сайта ви покупка.
 • Искате този клиент, да влезе в комуникация с марката ви.
 • Да остави своя отзив по повод фирмата ви.
 • Вие да използвате неговото мнение, като го споделяте на сайта си и социалните си мрежи.
 • Всичко това да води до лоялност и допълнителна популярност в интернет на бизнеса ви.
 • Да е автоматизиран процес, за максималното ви улеснение.

То, може да се запознаете по – подробно с разработеното от нас, Решение, отговарящо на точките по –горе.

TvoetoMnenie.bg предоставя опция за безплатното използване на Решението за всички фирми –регистрирани в сайта.

Всичко зависи от вас и от това, колко близко искате да сте до вашите клиенти!

<< Назад